شهید علی غیوری‌زاده

شهید علی غیوری‌زاده

شهید علی غیوری‌زاده در سال ۱۳۳۲ در بخش ملکشاهی در استان ایلام به دنیا آمد. پدرش او را علی نام نهاد. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی مانند تمام مردم آن دیار با فقر و محرومیت همراه بود.

شهید مرتضی ساده‌میری

شهید مرتضی ساده‌میری

شهید مرتضی ساده‌میری، در یکی از روزهای سال ۱۳۴۰ در خانواده‌ای از اکراد ایل شوهان، که در ایلام ساکن شده‌اند، به دنیا می‌آید. پیش از او، “علیرضا”، پسر بزرگ‌تر خانواده، با تولدش دل ضمبرخانم، مادر و رضا، پدر خانواده را شاد کرده است.