شهید فرشاد شفیع پور

شهید فرشاد شفیع پور

شهید فرشاد شفیع پور هفتم تیر ۱۳۴۶، در شهرستان خرم آباد به دنیا آمد. پدرش محمدطاهر (فوت۱۳۴۸) و مادرش والیه نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند.