کتاب راه ستاره ها ۱۹

کتاب راه ستاره ها ۱۹ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید کریم بهرامی معاون عملیات قرارگاه حمزه سید الشهدا نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۸

کتاب راه ستاره ها ۱۸ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید محمد عبدالله پور از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۷

کتاب راه ستاره ها ۱۷ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات سردار شهید عباسعلی جان نثاری فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۶

کتاب راه ستاره ها ۱۶ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید محمد غفاری از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۵

کتاب راه ستاره ها ۱۵ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید صمد امیدپور از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۴

کتاب راه ستاره ها ۱۴ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید علی پرورش از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۳

کتاب راه ستاره ها ۱۳ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید مسلم احمدی پناه از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۲

کتاب راه ستاره ها ۱۲ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید علی بریهی از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۱

کتاب راه ستاره ها ۱۱ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید حسین رضایی از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…

کتاب راه ستاره ها ۱۰

کتاب راه ستاره ها ۱۰ موضوع : بررسی زندگی و خاطرات شهید عباس عاصمی از شهدای یگان ویژه صابرین نزسا در عملیات فتح جاسوسان و درگیری با پژاک در مناطق شمالغرب کشورنویسنده: سید محمود امینیسال تولید : ۱۳۹۴انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این ادامه مطلب…