نماهنگ توپچی

نماهنگ توپچی: روایت مردان پولادی توپخانه نیروی زمینی سپاه از دفاع مقدس هشت ساله تا کنون تهیه کننده : حمیدرضا راوشتدوین : محمدصابریتهیه شده در اتاق فیلم موسسه فرهنگی هنری میقات مشاهده در آپارات