مشاور خانواده

مشاوران و درمانگران این بخش دکتر خدیجه سادات باقرزاده / مشاور خانواده دکتر زهرا شمس / دکترای روانشناسی عمومی دکتر طیبه لرکی / مشاور خانواده دکتر رضا گرجی / مشاور خانواده سمیه صحرایی تعامل زوجیناعتماد بالاتر از خیانت نکردن استدکتر طیبه لرکی تعامل زوجینگفتگوهای شبانه ، زن و شوهریدکتر طیبه ادامه مطلب…

دکتر طیبه لرکی

دکتر طیبه لرکی دکترای مشاوره خانواده ، زوج درمانگر بیوگرافی دکترى تخصصى مشاورهزوج درمانگربرگزار کننده کارگاههاى مهارت زندگى در مرکز سلامت استان البرزبرگزار کننده کارگاه آموزش فرزندپرورى به والدینمشاوره پیش از ازدواجارائه مقاله با موضوع سبکهاى دلبستگى و رضایت زناشویی و شادکامى زوجینمشاور مرکز مشاوره شمیم فجر تعامل زوجیناعتماد بالاتر ادامه مطلب…