مستند شهر را پاک خواهیم کرد

مستند ۸ قسمتی از رزمایش بزرگ بیولوژیکی (ضدعفونی کردن معابر و مکان های عمومی شهر تهران) با همکاری سازمان فرهنگی هنری اوج، وزارت بهداشت، بسیج و نیروهای مردمی که در شهریور ۱۳۹۹ به صورت گسترده و طی چند روز برگزار شد. تهیه کننده: حمیدرضا راوشکارگردانان: مهدی راوش و اعضای سازمان ادامه مطلب…

مستند به حافظان سلامت

مستند به حافظان سلامت: روایتی از خدمات بهداری رزمی و مهندسی نیروی زمینی سپاه در شهرهای پرخطر کرونایی تهیه کننده: حمیدرضا راوشطراح و کارگردان: مجتبی راوشتصویربرداران: سعید مولاییف عباس ملک زادههلی شات: علیرضا فاضل زاده، حمید علی طالشیتدوین: علیرضا کنگاوریصداگذار: روزبه ملک بوشهریگوینده: حمیدرضا راوشسال تولید: ۱۳۹۹تهیه شده در اتاق ادامه مطلب…

مستند سفید

مستند سفید: روایتی از خدمات بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در شهرهای پر خطر کرونایی تهیه کننده: حمیدرضا راوشطراح و کارگردان: علی دلپیشهمشاور پروژه: مهدی راوشمدیر تولید: سیاوش نقیبی نژادتدوین: علیرضا کنگاوریتصویربرداران: علی دلپیشه، علیرضا کنگاوری، سعید مولایی، عباس ملک زاده، سید محمود شریفی اصلهلی شات: سعید مولایی، سعید رفیعیصدابرداران: ادامه مطلب…