کتاب مثل بابا قهرمان

کتاب مثل بابا قهرمان: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : بررسی زندگی شهید مدافع حرم محسن حججینویسنده: محمد حسینخانیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب بایسته های اخلاقی و مدیریتی مدیران و فرماندهان

کتاب بایسته های اخلاقی و مدیریتی مدیران و فرماندهان موضوع : بایدها و نبایدهای مدیران نظامی سپاهنویسنده: مهدی حاج آقاییسال تولید : ۱۳۹۷انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب روستای همدل ما

کتاب روستای همدل ما: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب آقا سید

کتاب آقا سیدموضوع : بررسی زندگی سردار شهید سید محمدعلی موسوی معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاهنویسنده: مهدی فرجیانسال تولید : ۱۳۹۸انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب بره سیران

کتاب بره سیران: کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب آرزوی یاشار

کتاب آرزوی یاشار : کتابی برای سنین کودک و نوجوانموضوع : اقدامات محرومیت زدایی و برقراری امنیت پایدار  توسط نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب کشورنویسنده: مازیار حاتمیسال تولید : ۱۳۹۹انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵

کتاب پیاده نظام شیطان

کتاب پیاده نظام‌ شیطان : اهداف ،ماموریتها و دیدگاه های گروهک تروریستی داعش در مناطق سوریه و عراق.این کتاب به اهداف گروه های تکفیری در سطوح متفاوت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در صحنه های درگیری و حکمرانی در مناطق تصرف شده پرداخته است.تالیف : آقای محمد هادی سفید چیانسال ادامه مطلب…

کتاب لانه جاسوسان

کتاب لانه جاسوسان : روایتی تحلیلی، از عملیاتهای نیروی زمینی سپاه، علیه گروهک های تروریستی مناطق شمالغرب کشورتالیف : آقای احسان احمدی خاوه سال تولید : ۱۴۰۰انتشارات : شهدای نیروی زمینی سپاه شماره تماس موسسه میقات جهت تهیۀ این کتاب۰۲۱۳۳۵۱۷۹۰۲۰۲۱۳۳۵۱۸۶۶۵